varikosel.gen.tr https://www.varikosel.gen.tr Varikosel, Varikosel Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, varikosel.gen.tr Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000 Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Varikosel Ağrısı https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-agrisi.html Tue, 27 Nov 2018 16:31:21 +0000 Varikosel ağrısı, varikosel erkelere özgü bir damar hastalığıdır. Testislerde yer alan toplardamarlarda yaşanan genişleme ve uzama sonucu kan akışında bozulma yaşanarak ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Kan Varikosel ağrısı, varikosel erkelere özgü bir damar hastalığıdır. Testislerde yer alan toplardamarlarda yaşanan genişleme ve uzama sonucu kan akışında bozulma yaşanarak ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Kan akışının gerektiği gibi olmadığında testislerin etrafında kan toplanmaya başlar ve başta ağrı olmak üzere cinsel isteksizlik hatta kısırlığa kadar uzanan şikayetler ortaya çıkar. Varikosel nedeni ile ortaya çıkabilen en belirgin şikayet bölgede gerçekleşen ağrıdır. Ağrıya eşlik eden terleme ve sıcaklık hissinde yaşanan artış görülebilir. Varikosel henüz başlangıç aşamasındayken her hangi bir belirti vermeyebilir. Varikosel sinsice ilerleyen bir damar hastalığı olup erkelerin ortalama %15'inde görülebilmektedir.

Varikosel Belirtileri

Varikosel şayet ilerlemişse en önemli belirtisi bölgede oluşan ağrılardır. Ağrılar hafif ya da orta derecede hissedilebilir. Daha çok uzun süre ayakta kalmak ya da oturma sonucu ağrının şiddetinde artış yaşanabilir. Kişi dinlenme pozisyonunda iken ağrı belirgin oranda azalır. Ağrı özellikle gece yatmadan önce daha belirgindir ve sabah uyanıldığında ağrı kaybolmuş olabilir.

Damarlarda yaşanan genişleme varikosel ilerlediğinde dışarıdan fark edilecek şekilde belirginleşebilir ve tıpkı bacaklarda oluşan varise benzer bir görünüm kazanır. Varikosel ilerledikçe yaşanan ağrı ve damarlarda şişme daha net hissedilebilir. Aynı zamanda varikosel nedeni ile testislerde ufalma yaşanabilir. Fakat bu belirti her varikosel hastasında oluşmayabilir.

Varikosel Ağrısı

Varikosel Nedenleri

Varikosel, testislere doğru uzanan ve tersi yönde kan taşıyan damarların kapakçıklarında meydana gelen problemler nedeni ile ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Fakat bu damarların işlevlerinin neden bozulduğu henüz tam olarak bilinmemektedir. Damar kapakçıkları düzenli bir şekilde çalışmadığı için kan akışı düzeninde sorunlar yaşanır. Dolayısı ile damarlarda genişleme oluşur. Daha çok ergenlik döneminde ortaya çıkan varikosel özellikle sol tarafta görülür. Varikosel sol tarafta oluşsa da her iki tarafta da sperm üretiminde azalma yaşanabilir.

Varikosel Tanısı Nasıl Konur

Varikosel fiziksel muayene ile teşhisi edilebilen bir rahatsızlıktır. Doktor el ile gerçekleştirdiği muayene sonucu varikosel teşhisi koyabilir. Eğer ihtiyaç duyarsa röntgen isteyebilir. Röntgen teşhisin kesinliği için istenebilir.

Varikosel Tedavisi

Varikosel tedavisi hastanın ve varikoselin durumuna göre farklı yöntemlerde yapılabilir. Varikosel şayet bir belirti vermemiş ve her hangi bir şikayete neden olmamışsa tıbbi müdahaleye gerek duyulmaz. Hafif belirtiler için özel iç çamaşırları önerilebilir.

Ergenlik döneminde oluşan varikosel testisin boyutunu engelleyebileceği için bazı tedavi yöntemleri önerilebilir. Bu durumda varikosel iki farklı tedavi seçeneği ile onarılabilir. İlk tedavide genişleyen damarlar bağlanarak büyümeleri engellenebilir. İkinci tedavi yönteminde ise genişleyen damarlara özel bir madde verilerek damarlar bloke edilebilir. Uygulanan yöntemlerde varikoseli tamir etme olasılığı oldukça yüksektir.

Varikosel ağrısı devamlı yaşanıyorsa ve uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen her hangi bir gelişme olmamışsa varikosel onarımı yani cerrahi müdahaleye başvurulabilir. Cerrahi işlem daha çok çocuk sahibi olmak isteyen ancak varikosel bu isteğe engel olduğu zaman başvurulan bir tedavi seçeneğidir. Varikoselde cerrahi anestezi eşliğinde yapılır. Cerrahi ile problem bulunan damarlar temizlenerek kan akışı engellenir. Varikosel ameliyatından sonra hasta birkaç saat sonra taburcu edilir. Bölgede meydana gelebilecek ağrılar için hastaya ağrı kesici ilaç reçete edilir. Hasta birkaç gün dinlenerek bir hafta sonra normal yaşantısına dönebilir.

]]>
Bilateral Varikosel https://www.varikosel.gen.tr/bilateral-varikosel.html Wed, 28 Nov 2018 06:44:29 +0000 Bilateral Varikosel, erkeklerde çok nadiren görülen bir işlev bozukluğudur. Varikosel genel olarak erkeklerde rastlanabilecek ve kısırlığa sebep olabilecek bir işlev bozukluğu hastalığıdır. Sağlık sorunu olarak kabul edi Bilateral Varikosel, erkeklerde çok nadiren görülen bir işlev bozukluğudur. Varikosel genel olarak erkeklerde rastlanabilecek ve kısırlığa sebep olabilecek bir işlev bozukluğu hastalığıdır. Sağlık sorunu olarak kabul edilmeyen varikoselin görüldüğü kişilerde şayet erkek, çocuk sahibi olmak istemiyorsa tedavisinin bile yapılmasına gerek yoktur. Sadece yüzde beşlik bir oranda ağrı yapabilir. Bu durumda tedavisinin yapılması zorunludur.  Varikosel % 95 oranında sol taraf testislerde görülmekle beraber % 5 oranında sağ tarafta da görülebilmektedir. Tek taraf testislerde görülen varikosel zamanla diğer tarafta da görülmeye başlar. Bu durum nadiren karşılaşılan bir durum olmakla beraber iki tarafta birlikte görüldüğü taktirde bilateral varikosel denmektedir.

Bilateral Vazikosel Nasıl Oluşur

Erkek testisleri hem erkeklik hormonlarını üretirken hem de üç aylık periyotlarla sperm üretmektedir.  Atardamarlar testislere kan yoluyla vitamin, protein, mineral ve çinko gibi hayati önem taşıyan materyaller taşırken, toplardamarlar ise ürünlerini testisler bırakan pis kanı testis dışarısına pompalar. Toplardamarlarda bulunan kapakçık sayesinde kirli kan geriye kaçmadan ileri itilir. Fakat zamanla damarların genişlemesiyle işlev yapamaz hale gelen kapakçıklar kirli kanı geri kaçırarak testislerde varisleşmeye sebep olur. Yapısı itibariyle bu varisleşme genellikle sol toplardamarda olurken nadiren sağda da görülebilmektedir.

Bilateral Varikosel

Grade 1 varikosel bu varisleşmenin başlama aşamasıdır ve hiçbir suretle bulgu ve belirti vermez. Zamanla variste biriken kirlik kan çoğaldıkça damarlarda şişmeler görülür ve diğer toplardamara sıçrar. Böylelikle her iki tarafta da varisleşme görülür. Buna da bilateral varikosel adı verilmektedir.

Bilateral Varikosel Hangi Durumda Tedavi Edilir

Varikosel üç evredir. Grade 1, Grade 2 ve Grade 3 varikosel olarak adlandırılırlar. İlk derece olan Grade 1 Varikoselde hiç ağrı olmadığı için hasta çocuk sahibi olmak istemiyorsa hiçbir şekilde tedavi olmasa da hayatını normal bir şekilde idame ettirebilir. 1. ve 3. Evre Varikoselde çok nadiren ağrı olur ve bu durumda tedavi edilmesi gerekmektedir.

Bilateral Varikosel Tedavisi

En etkili yöntem mikro cerrahi ile internal ve eksternal spermatik venlerin bağlanmasıdır. Başarı oranı %85 olan ve kolay bir ameliyattır. Bilateral varikosel ameliyatı takriben ameliyatın başlamasıyla bitmesi 30 dakika sürer.

]]>
Sol Varikosel https://www.varikosel.gen.tr/sol-varikosel.html Wed, 28 Nov 2018 08:01:32 +0000 Sol varikosel, varikosel toplardamarların genişlemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Yumurtalardan bacağa kadar uzanan bir ağrı ve kıvrımlı damar yapısı ile kendini gösterebilir. Varikosel başlangıçta her h Sol varikosel, varikosel toplardamarların genişlemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Yumurtalardan bacağa kadar uzanan bir ağrı ve kıvrımlı damar yapısı ile kendini gösterebilir. Varikosel başlangıçta her hangi bir belirti vermeyebilir. Zaman ilerledikçe dışarıdan fark edilebilecek belirtiler ve ağrılar oluşmaya başlar.

Varikosel %95 oranında sol testiste meydana gelir. Sol testiste oluşmasının nedeni ise sol tarafta yer alan damarların kapakçıklarının anatomik olarak yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Sol tarafta yaşanan bazı olumsuzlukla toplar damarlarda kan akışının artmasına neden olur. Sağ taraftaki damarlara oranla sol taraftaki damarlar daha uzun bir yapıya sahiptir. Varikoselin sağ ve sol tarafta aynı anda oluşma ihtimali %5 oranındadır.

Varikosel Ve Kısırlık

Varikosel nedeni ile toplardamarların içinde yer alan kapakçıkların fonksiyonlarında bozulma oluşur. Damarlar varis halini alarak kasılma kabiliyetlerini yok ederler. Dolayısı ile kan gereken hızda kalbe ulaşamaz. Kan dolaşımı yavaşladığı için testislerde aşırı kan birikmeye başlar. Aynı zamanda bölgede ısı artışı yaşanır. Isı artışı nedeni ile sperm üretimini sağlayan hücrelerin fonksiyonları da olumsuz etkilenir. Dolayısı ile sperm sayısı ve kalitesinde düşüş yaşanır. İlerleyen vakalarda bu durumda kısırlık problemi ortaya çıkabilir. Ancak kısırlık problemleri arasında en kolay tedavi edileni ve başarılı sonuç alınanı varikosel hastalığıdır. Tedavi ile varikosel onarılarak kısırlık problemi ortadan kaldırılabilir.

Sol Varikosel

Varikosel Neden Olur

Varikosele maruz kalan kişilerin aile fertlerinde muhtemel bacak varisi ya da basur gibi şikayetler ile sıkça karşılaşılır. Uzun süre ayakta kalmak, testislerin aşırı sıcağa maruz kalması, ağır yük taşımak, hamam, sauna gibi nedenler varikosele yol açabilir. Varikosel bazı erkeklerde kısırlığa neden olan ancak tedaviye çabuk cevap veren bir rahatsızlıktır.

Varikosel Belirtileri

 • Varikosel her zaman belirti vermeyebilir. Bazı vakalarda hasta tesadüfen testislerde oluşan damarları fark ederek bir doktora başvurabilir. Doktor fiziksel muayene ile varikoseli kolaylıkla tespit edebilir. Bazı hastalarda testislerde küçülme ya da dolgunluk hissi oluşabilir. Testislerde damarlar nedeni ile oluşan basınç ağrıya yol açabilir. Ağrı ayakta iken belirgin bir şekilde hissedilebilir. Gece yatıldığında ağrı tamamen ortadan kalkabilir.
 • Varikosel ilerlemiş ise göz ile fark edilebilir. Henüz orta derecede olan varikosel el ile fark edilir.
 • Varikosel herkeste aynı şikayetlere yol açmayabilir. Bazı vakalarda ilerleyen zamana rağmen varikosel fark edilmezken, bazı vakalarda damarlarda genişleme fark edilebilir.

Varikosel Teşhisi

Varikosel el ile muayene sonucu teşhis edilebilen bir rahatsızlıktır. Tanıyı kesinleştirmek için 3 günlük cinsel perhiz istenir ve ardından sperm analizi yapılır. Sperm analizi sperm sayısı, hareketliliği tespit eden bir tetkiktir. Bu tetkik sayesinde menide oluşabilecek iltihap hücreleri de incelenir. Ardından teşhis kesinleştirilir.

]]>
Varikosel Ameliyatının Riskleri https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-ameliyatinin-riskleri.html Thu, 29 Nov 2018 02:26:11 +0000 Varikosel ameliyatının riskleri, hiç bulunmamaktadır. Kısırlığa veya zaman zaman testislerde ağrıya neden olan varikosel hastalığının mikro cerrahi yöntemiyle tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi edilmediği sürec Varikosel ameliyatının riskleri, hiç bulunmamaktadır. Kısırlığa veya zaman zaman testislerde ağrıya neden olan varikosel hastalığının mikro cerrahi yöntemiyle tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi edilmediği sürece büyük oranda sağlık sorunu oluşturmayacaktır ama kısırlığa neden olacaktır. Bu nedenle varikosel olan hastanın çocuk sahibi olabilmesi için hiçbir surette riski olmayan bu ameliyatı yaptırması gerekmektedir.

Varikosel Ameliyatının Riski Neden Yoktur

Mikroskop eşliğinde yapılan cerrahi müdahale ile kasıkta bulunan damarlar sadece bağlanır. Toplardamarlarda yapılan bu işlem testise giden damarları asla etkilemez. Bu nedenle kısırlığa neden olabilecek bir uygulamada bulunulmaz. Tam tersine kısırlığa çözüm olarak bu ameliyat yapılır.

Varikosel, zamanla testislerdeki toplardamarların genişlemesi sonucu toplardamar kapakçığının işlevini yitirmesiyle geriye kaçan kirli kanların meydana getirdiği varisleşmedir. Mikro cerrahi yöntemiyle bu varisleşen toplardamarlar bağlanır ve zamanla varis eriyerek normal hale döner. Testisten çıkış damarları olduğu için olumsuz giden durumda bile kesinlikle kısırlığa neden olabilecek veya kişinin sağlığına zarar verecek sonuçlar doğurmaz. Fakat her varikosel ameliyatı olan kişinin kısırlıktan kurulacağı gibi kesin bir durum söz konusu değildir. Başarı %85 gibi yüksek bir oran olmasına rağmen kısırlığın sebebinin altında farklı sağlık sorunu varsa bu ameliyatın yapılması tek çözüm olmaz.

Varikosel Ameliyatının Riskleri

Varikosel ameliyatı olduktan sonra sperm sayınız ve spermlerin hareketliliği artacaktır. Ameliyatın spermler üzerinde de olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Ameliyat olduktan üç ay sonra spermleri kontrol ettirdiğinizde farkın ne olduğunu göreceksiniz.

Varikosel ameliyatının riskinden korkanlar için yapılan bir araştırmadan bahsedelim. Türkiye’de varikosel hastalığı olan kişilerin oldukları ameliyat sonrası %85’inin ameliyatının başarılı olduğu ve kısırlıktan kurtulduğu, %98’inin başarılı olduğu fakat kısırlık sebebinin altında başka bir hastalık yattığı için kısırlıktan kurtulamadığı ve %2’sinin başarısız bir ameliyat geçirdiği fakat başarısız geçen ameliyat sonrası hiçbir rahatsızlığa sebep olmadığı tespit edilmiştir.

]]>
Varikosel Dereceleri https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-dereceleri.html Thu, 29 Nov 2018 15:01:59 +0000 Varikosel dereceleri, Dereceleri arttıkça neyin habercisidir Varikosel hangi dereceye geldikten sonra ameliyat olmak zorunlu olur Gibi konularda bu makalemizde sizleri bilgilendireceğiz. Varikoselin derecelerine geçmeden önce variko Varikosel dereceleri, Dereceleri arttıkça neyin habercisidir Varikosel hangi dereceye geldikten sonra ameliyat olmak zorunlu olur Gibi konularda bu makalemizde sizleri bilgilendireceğiz. Varikoselin derecelerine geçmeden önce varikosel nedir Sorusunun cevabını verelim.

Varikosel erkek testislerinden çıkan toplardamarların genişleyerek pis kanı dışarı atmakla görevli olan kapakçığın işlevini yerine getirememesine ve bu nedenle de testislerde pis kanın birikmesine neden olan toplardamar hastalığıdır.

Varikoselin üç derecesi vardır.

Garade 1 Varikosel

Genellikle ergenlik döneminde belirmeye başlayan varikosel hastalığının başlangıç aşamasına Grade 1 Varikosel denir. Bu evre hastalığın en hafif evresi olup pek belirti vermez. Hasta ağrı da hissetmediği için hastalığının farkında olmaz. Sadece hasta ayaktayken muayene esnasında öksürük veya ıkınma durumunda el ile hissedilebilir.

Varikosel Dereceleri

Grade 2 Varikosel

Büyük çoğunlukta bu evrede de hasta ağrı hissetmezken çok nadir durumda hasta bir miktar ağrı hissedebilir. Bu aşamadaki varikosel hastalığı ağrının dışında kısırlığa da neden olmaktadır. Ağrının olmadığı durumda veya çocuk sahibi olmayı düşünülmediği durumda tedavi edilmemesinde hiçbir sağlık sorunu teşkil etmez. Fakat ağrı olursa veya çocuk sahibi olmak isteniyorsa mikro cerrahi ameliyatı yapılarak büyük oranda başarılı sonuç alınır. Bu aşamada ayakta iken öksürük veya ıkınma gibi karın içi basıncı artırmaya gerek olmadan el ile muayenede teşhis edilebilir.

Grade 3 Varikosel

Bu aşama varikosel derecelerinin  en ağır ve ilerlemiş aşamasıdır. Ayaktayken yapılan muayenede el ile temas etmeden gözle bile teşhis konabilir. Hastalığın bu aşaması çoğunlukla ağrıya ve kısırlığa neden olur. Bu nedenle cerrahi ameliyat edilmesi gerekmektedir. En ileri hastalık aşaması olmasına rağmen bazı durumlarda ağrı yapmayabilir.

Varikosel Hastalığında Radyolojik İnceleme

Fiziki muayeneden sonra tanıyı kesinleştirmek için skrotal renkli doppler ultrasonografi tetkiki yapılabilir. Bu tetkikle hastanın damarlarının çapları ölçülür ve bu damarlara kirli kanın geri dönüp dönmediği ölçülerek hacim kaybının olup olmadığı incelenir.

]]>
Varikosele Ne İyi Gelir https://www.varikosel.gen.tr/varikosele-ne-iyi-gelir.html Thu, 29 Nov 2018 23:46:11 +0000 Varikosele ne iyi gelir Ameliyat olmaktan korkan veya ameliyat olmak istemeyen varikosel hastaları için doktorların tavsiye ettiği bitkisel yöntemlere başvurmaktadır. Varikoseli iyileştirebilen veya en azından aşaması Varikosele ne iyi gelir Ameliyat olmaktan korkan veya ameliyat olmak istemeyen varikosel hastaları için doktorların tavsiye ettiği bitkisel yöntemlere başvurmaktadır. Varikoseli iyileştirebilen veya en azından aşamasını aşağı seviyeye çeken bitkisel tedavi yöntemleri vardır. Bitkisel yöntemlerle varikosel oluşumuna engel de olunabilir veya hastalık geliştikten sonra ilerlemesinin önüne de geçilebilir. Şu da bilinmelidir ki bu hastalık için bitkisel yöntemler kesin sonuç vermez. Uzmanlar tarafından bazı bitkilerin büyük faydalarının olduğu belirtilse de bitkisel tedavinin önüne geçemeyeceği varikosel hastalıkları da olabilir. Bu nedenle hasta hem bitkisel tedavi yöntemini kullanırken hem de ilerlemenin durup durmadığını zaman zaman kontrol etmesi gerekmektedir.

Varikosele ne iyi geliyor Hekimlerin tavsiye ettikleri bitkiler; atkestanesi, gotu kola ve üzüm çekirdeğidir. Şimdi bu bitkilerin hangi bakımdan iyi geldiklerini ve nasıl kullanılması gerektiğini inceleyelim.

At Kestanesi

 • Etkileri: İltihap kurutucu özelliği vardır. Varikosel için tam bir şifa kaynağı olan atkestanesi kılcal damar çatlaklarına iyi gelir ve kanamayı durdurur. Testis toplardamarlarda meydana gelen varisleşmeye iltihap kurutucu özelliği ile faydalı olarak varislerin gerilemesine neden olur.
 • Kullanım şekli: Sonbaharda yere düşen atkestanelerinin kabukları alınarak içi ince bir şekilde kıyılır ve güneşte iyice kurutulur. Kuruyan atkestanesi kahve makinasında çekilerek toz haline getirilir ve kaynamış bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı ilave ederek 20 dakika demlenmeye bekletelim. Tadını beğenmezseniz şekerle tatlandırabilirsiniz. 

Varikosele Ne İyi GelirÜzüm Çekirdeği

 • Etkisi: Üzüm çekirdeğinin çok güçlü antioksidan içeriği vardır. Bu etkisiyle kansere karşı bile organizma hücrelerini korumaktadır. Üzüm çekirdeğinin özü lenf ve kan dolaşım sisteminin düzenlenmesini ve tıkanıklıkların açılmasını sağlamaktadır. Bu etkisiyle testislerde bulunan atardamarlarda meydana gelen varislerin açılması için güçlü bir ilaç etkisi göstermektedir.
 • Kullanım şekli: Üzüm çekirdeği yaş ve kuru üzümle birlikte içinden çıkarılmadan da tüketilebilir. Özellikle iri çekirdekli kuru üzüm tüketmenin faydası oldukça fazla olacaktır. Aktarlardan üzüm çekirdeği alınarak kahve makinasından çekilip yemeklerin içerisine birer tatlı kaşığı atılarak tüketilebilir.

Varikosele iyi gelen bu bitkiler varikosel hastalığına yakalanmadan önce de tüketilirse varikosele yakalanma ihtimalini oldukça zayıflatırken, hastalık aşamasındaki kullanımlarda özellikle 1. ve 2. evrelerde tamamen geriletirken 3. evrede ise hastalığın ilerlemesine engel olmaktadır. Doğal bitki tedavisi ile çoğu zaman ameliyat olmanın önüne geçilebilmektedir. Bu bitkilerin varikosele faydası uzaman doktorlar tarafından açıklanmıştır.

]]>
Varikosel Ameliyatı Sonrası https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-ameliyati-sonrasi.html Fri, 30 Nov 2018 22:33:32 +0000 Varikosel ameliyatı sonrası, hakkındaki genel bilgilere geçmeden önce kısaca varikosel hakkında kısaca bilgi verelim. Varikosel, önemli bir sağlık sorunu olmayıp sadece erkekler için kısırlığa yol açabilen testis çevre Varikosel ameliyatı sonrası, hakkındaki genel bilgilere geçmeden önce kısaca varikosel hakkında kısaca bilgi verelim. Varikosel, önemli bir sağlık sorunu olmayıp sadece erkekler için kısırlığa yol açabilen testis çevresindeki toplardamarların genişlemesiyle meydana gelen önemsiz bir hastalıktır. Varikosel hastalığı sperm sayı ve hareketlerini azaltarak çocuk olmasını engeller.

Varikosel ameliyatı nasıl yapılır

Ameliyat, klasik ve mikro cerrahi olmak üzere iki şekilde yapılır:

 • Klasik varikosel ameliyatı: Hasta cildi kasık bölgesinden açılarak testis kordonu bulunur ve genişlemiş olan toplardamarlar bağlanır. Operasyon 20 dakika sürer.
 • Mikro cerrahi varikosel ameliyatı: Hasta kasık kanalından açılır. Mikroskop altında atar ve toplardamarların ayrımı yapılarak toplardamarlar bağlanır. Operasyon 40-45 dakika sürer.

Hangi tip ameliyat olmak daha doğru olur

Mikro cerrahi ameliyatının daha avantajlı bir yöntem olduğu uzmanlarda kongrelerde sunulmaktadır. Fakat nasıl bir varikosel ameliyat yapılacağına dair kararı doktorlar vermelidir. Çünkü her varikosel aynı çeşit olmamaktadır. Doktorlar inceledikten sonra ameliyat çeşidine karar verirler.

Ameliyat sonrası ağrı ve şişlik ne kadar devam eder

Genellikle ameliyat sonrası şişlik ve ağrının olması beklenir. Ağrının nedeni ameliyatta kullanılan cerrahiden kaynaklı olabilir. Şişlik ise toplardamarların daraltılmasından dolayı kan akımı yavaşlayacağı için şişlik meydana gelir. Meydana gelen bu şişlik 15 ile 30 gün arası sürebilir. Bu dönemde ağrı da görülebilir. Ağrı ve şişliğin bir ayı geçmesi durumunda tekrar doktora kontrole gidilmesi gerekmektedir. Çünkü bir aydan fazla sürmesi normal dışı bir durumun olabileceğine işarettir. Varikosel ameliyatı sonrası kan veya su toplanması, iltihap ve cilt altı sıvının artmış olabileceği düşünülür. Bu durumun değerlendirilmesi USG tetkiki ile yapılmaktadır.

Varikosel Ameliyatı Sonrası

Varikosel ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmesi gerekmektedir
 • Gerekmediği sürece çok fazla ayakta durulmamalıdır.
 • Uzun süre oturur pozisyonda durarak kasları büzülmüş vaziyette bırakmamalı.
 • Zorlayıcı hareketlerden uzak durulmalı ve asla ağır kaldırılmamalıdır.
 • Kabızlıktan kaçınılmalıdır. Bol bol su içilmeli ve posalı yiyecek tüketilmelidir.
 • Ikınma, sert öksürük ve hapşırıktan kaçınılmalı. İstem dışı bu hareketleri yapacak olursanız elinizi yara yerine koyarak hafif bastırarak bu hareketleri yapın. Çünkü bu hareketle karın içinde oluşacak basınç ameliyat yerinize zarar vermez.
 • Kalça ve ayak bölgelerinizi sıcak tutmaya çalışın. Bu bölgeleri kesinlikle üşütmeyin.
 • Varikosel ameliyatı sonrası futbol veya spordan en az iki ay uzak durun.
 • İlk bir ay cinsel ilişkiye asla girmeyin. Bir aydan önce ilişkiye girildiğinde yara açılması veya iltihap kapma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz.
 • Dikiş alındıktan bir gün sonra banyonuzu yapabilirsiniz.
 • Doktorunuzun önerdiği ilaçları eksiksiz kullanın.
 • Sperm tahlili en erken ameliyattan üç ay sonra yapılmalıdır. Çünkü testis her üç ayda bir defa sperm üretir.
Varikosel ameliyat sonrası spermde düzelme olur mu Kısırlık gider mi

Kısırlığınızın nedeni varikoselden ileri gelen bir durumsa büyük oranda varikosel ameliyatı sonrası spermler normal işlevine dönecek ve kısırlığınız düzelecektir. Varikosel ameliyatının kısırlık üzerindeki başarı oranı %85’dir. Fakat kısırlığın nedeni başka hastalıklarsa doğal olarak kısırlığınız düzelmeyecektir. Bu ameliyatta varisleşmiş damar yerinden çıkarılmayıp sadece bağlandığı için kan geri gidemez ve damar içerisinde kalır. Bu nedenle damar el ile hissedilir. Bundan endişe duymayın. Bu damar iki ay sonra kişinin vücut yapısına göre]]> Grade 1 Varikosel https://www.varikosel.gen.tr/grade-1-varikosel.html Fri, 30 Nov 2018 23:54:31 +0000 Grade 1 varikosel nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi var mıdır Varikosel hastalığının yeni başlama aşamasına “Grade 1 Varikosel” denir. Varikosel, testislerin venöz yapısında meydana gelen ve çoğunlukla doğu Grade 1 varikosel nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi var mıdır Varikosel hastalığının yeni başlama aşamasına “Grade 1 Varikosel” denir. Varikosel, testislerin venöz yapısında meydana gelen ve çoğunlukla doğuştan olan bir venöz damarsal anomali hastalığıdır. Bu hastalık genel olarak sağlık sorunlarına sebebiyet vermezken erkeklerin kısır kalmalarına neden olur. Şayet erkek çocuk sahibi olmak istemiyorsa tedavisini yaptırmamasında hiçbir sakınca yoktur. Şayet çocuk yapmayı düşünüyorsa varikosel ameliyatı sonucu %85 başarı sağlanır. Bu hastalığın başlama aşaması olduğu için genelde hiçbir belirti vermez. Sadece ıkınma yoluyla testislerde damar genişlemesi olduğu hissedilir. Ve ağrı da yapmadığı için grade 1 varikosel hastası olan erkek hastalığının farkında olmaz. Çoğu zaman başka bir hastalığın araştırılması aşamasında tesadüfen teşhis konulur.

Grade 1 Varikosel ‘in Sebepleri Nelerdir

Grade 1 varikosel genellikle 18-20’li yaşlarda ortaya çıkan ve zamanla ilerleyerek toplardamarda kan birikmesi sonucu testiste varisler meydana gelir. Genellikle genetik sel olabilir veya ayakta fazla kalan erkeklerde daha sık görülebilir. Toplardamarın içinde bulunan ve geri dönen kan akışını engelleyen kapakçıkların, damarların genişlemesiyle yetersiz kalması sonucu geri kaçışı engelleyemez ve buna bağlı olarak da toplardamarlarda basınç meydana gelir. Bu kan basıncının artmasıyla birlikte testis içindeki kan dolaşımının düzeni bozulur ve bu da sperm üretimini engelleyerek varikosele neden olur.

Grade 1 VarikoselBöylelikle erkeklerde kısırlık meydana gelir. Teşhisi olmayan ve tesadüf eseri anlaşılan bir hastalık olduğu için zamanla varisler daha fazla şişerek grade 2 ve grade 3 varikosele dönüşebilir. İkinci aşamadan sonra nadiren de olsa kasıkta ağrı yapabilir. Fakat grade 1 varikoselde hiç ağrı hissedilmemektedir.

Grade 1 Varikosel Belirtileri Nelerdir

Bu hastalığın belirtileri görülmez. Sadece ıkınma sonucu testislerin toplardamarlarının genişlediği görülür. Fakat bu da ağrıya neden olmadığı için kişi hastalığını anlayamaz.

Grade 1 Varikosel Tanısı Nasıl Konur

Testisi elle muayenede damar genişliği görülür veya farklı bir rahatsızlık için ultrason yapıldığında rastgele grade 1 varikosel teşhisi konur.

Grade 1 varikosel Tedavisi Nasıl Yapılır

Bu hastalıkta şayet erkek çocuk sahibi olmak istemiyorsa tedaviye gerek yoktur. Fakat çocuk isteniyorsa yapılacak en iyi yöntem mikro cerrahi yöntemidir. Bu yöntemle %85 oranında başarılı sonuç alınmaktadır. Düşük oranda mikro cerrahi yönteminden sonuç alınamadıysa ilaç ve tüp bebek yöntemi uygulanabilir.

]]>
Grade 3 Varikosel https://www.varikosel.gen.tr/grade-3-varikosel.html Sat, 01 Dec 2018 20:49:24 +0000 Grade 3 varikosel büyük çoğunlukla sol testiste görülmektedir. Testisler insanoğlu için birer sperm üretme fabrikası gibi işlev yapmaktadır. Sperm hücreleriyle birlikte erkeklik hormonları testislerde yapılmaktadır. Bu ü Grade 3 varikosel büyük çoğunlukla sol testiste görülmektedir. Testisler insanoğlu için birer sperm üretme fabrikası gibi işlev yapmaktadır. Sperm hücreleriyle birlikte erkeklik hormonları testislerde yapılmaktadır. Bu ürünlerin testis fabrikasında üretilebilmesi için yeterince oksijen, mineraller, vitaminler ve çinko gibi materyaller gerekmektedir. Testislerde bulunan atardamarlar bu maddeleri testislerin içerisine getirirler ve testisler bu materyalleri kullanarak sperm hücreleri ve erkeklik hormonunu üretirler. Bu materyaller kandan emilince kanda sadece pis olan atık kan kalır ve bu kanların toplardamarlar sayesinde hızla testislerden atılmaları sağlanmaktadır. Pis kanların testisten atılamamasıyla varikosel hastalığı meydana gelir. Ve zamanla bu hastalığın seviyesi artarak grade 3 varikosele dönüşür. Bu döngü nedeniyle kirli kan testislerden atılmalı ki yeni taze kan tekrar testislere gelsin ve üretim aksamadan devam etsin.

Grade 3 Varikosel Nasıl Oluşur

Testislerde bulunan toplardamarlarda kanın geri kaçmadan ileri yöne hareket ederek testislerden dışarı atılmasını sağlayan bir kapakçık mekanizması mevcuttur. Bu kapakçık mekanizmasına valf mekanizması denmektedir. Toplardamarların genişlemesiyle bu kapakçıklar görevini yerine getiremez ve bir taraftan pis kanı ileri iterken diğer taraftan da geri kaçmasına engel olamaz. Bu nedenle her ıkınmada temiz kanla birlikte pis kan da testislere doğru akın ederek varisleşmeye sebep olur. Bu da testislerde kaliteli sperm üretilmesinin önüne geçer. Hem testis fabrikasında üretilen sperm sayısı azalırken hem de hareketsiz ve zayıf spermler üretilir. Bu nedenle erkekte kısırlık meydana gelir.<

Grade 3 Varikosel/p>

Grade 3 Varikosel Nasıl Anlaşılır

Grade 3 varikosel olan hastalarda büyük oranda ağrı görülmez. Nadiren ağrı görülür ve ağrı olduğunda mutlaka cerrahi girişim yapılmalıdır. Ağrı görülmeyen bu hastalık sağlık sorunu teşkil etmez. Sadece kısırlığa neden olduğu için kişi çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa tedavi olması gerekmektedir. Grade 3 varikosel hastalığı olan kişiye hiçbir hareket yaptırılmadan ayakta dikilmesiyle anlaşılabilir. Bu kadar net gözle görülebilen belirtisi vardır.

Grade 3 varikosel Ameliyatı Nasıl yapılır

Varikoselektomi ameliyatı, ortalama 40 dakika süren kolay bir operasyon olup kasık bölgesine yapılan lokal anestezi veya belden yapılan spinal anestezi ile kolaylıkla yapılır. Basit bir operasyon olduğu için genel anesteziye gerek yoktur. Kasık bölgesine yapılan bir kesi ile varisleşmiş toplardamarlar bağlanarak kesilir. Bu ameliyatta başarı oranı %87’nin üzerindedir.

]]>
Mikrocerrahi Varikosel Ameliyatı https://www.varikosel.gen.tr/mikrocerrahi-varikosel-ameliyati.html Sun, 02 Dec 2018 19:54:37 +0000 Mikrocerrahi varikosel ameliyatı, varikosel tedavisinde günümüzde en başarılı yöntem olup, bu operasyon ile hastalığın tekrar etmesi büyük ölçüde düşer ve komplikasyon riski en aza indirgenir.Varikosel t Mikrocerrahi varikosel ameliyatı, varikosel tedavisinde günümüzde en başarılı yöntem olup, bu operasyon ile hastalığın tekrar etmesi büyük ölçüde düşer ve komplikasyon riski en aza indirgenir.

Varikosel testis toplardamarlarında genişlemeden oluşan varisleşmedir. Toplardamarlara kirli kanın dolması ile testislerdeki dokulara temiz kanın gelmesi engellenir. Bunların neticesinde sperm hareketi, sayı ve kalitesi düşerek erkekte kısırlığa neden olur. Özellikle Tüp Bebek tedavilerinde bu hususa mutlaka dikkat edilmeli, varikosel sorunu ortadan kalkmadıkça Tüp Bebek çalışmasına başlanmamalıdır. Varikosel kaynaklı kısırlık sorununda mikrocerrahi varikosel ameliyatı ile %80 başarı elde edilerek hastalar çocuk sahibi olabilmektedir.


Mikrocerrahi Varikosel Ameliyatı'nın diğer yöntemlere göre avantajlı mıdır

Mikroskop eşliğinde yapılan mikrocerrahi varikosel ameliyatı,  çok ince olan atardamar, lenf damarları, sperm kanalları ve diğer elemanlar hasar görmez. Bu ameliyat mikroskop altında yapıldığı için özellikle atardamarların yada lenf damarlarının bağlanması gibi sorunlar yaşanmayacağından dolayı testiste küçülme ve etrafında sıvı birikmesi gibi komplikasyonlar oluşmayacaktır. Mikroskopla hassas ve en ince ayrıntısına kadar dikkatle yapılan mikrocerrahi varikosel ameliyatı sonrasında varikoselin tekrarlama riski çok düşüktür. Diğer tekniklerde %40 olasılıkla varikoselin nüks ettiği görülmektedir. Her halükarda nüks eden varikosel,  mikrocerrahi varikosel ameliyatı ile tedavi edilmelidir. Aksi takdirde daha büyük problemler meydana gelebilecektir.

Mikrocerrahi Varikosel Ameliyatı
Mikrocerrahi Varikosel Ameliyatı Nasıl Yapılır
 • Genel anestezi ile hasta uyutulur.
 • Sol kasığa bir kesi atılır.
 • Kesiden içeriye damarlara ulaşılır.
 • Mikroskop altında birbirlerine kıvrılmış, çapraz yapmış damarlar tek tek dikkatlice ayrılır.
 • Damarlar ayrıldıktan sonra varisli damarlar bağlanır.
 • Kesiye dikiş atılarak ameliyat bitirilir.
Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 • Anesteziden dolayı ilk gün yardımsız ayağa kalkmayın ve hastanede verilen yemek haricinde bir şey tüketmeyin.
 • Ameliyattan sonra 1-2 gün yorucu egzersizlerden ve ağırlık kaldırmaktan kaçının.
 • Hastaneden taburcu olurken verilen ilaçlara o gün başlayın.
 • Dikişlere 1 hafta boyunca su gelmemesine özen gösterin. Dikişler estetik dikiş olup, kendiliğinden erir
 • Mikrocerrahi varikosel ameliyatı sonrasında kontrollerinize gidin. Ameliyat sonrası 3. ay kontrolünde muayene yapılacak ve  spermiograma bakılarak spermlerin durumu kontrol edilecektir.
 • Ameliyat sonrası cinsel ilişki kısıtlaması olmamakla birlikte,1-2 gün zorlama yapılmamalıdır.
 • Şişlik ve ağrı oluştuğunda doktorunuza hemen bilgi verin.
]]>
Varikosel Nasıl Anlaşılır https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-nasil-anlasilir.html Mon, 03 Dec 2018 04:52:30 +0000 Varikosel nasıl anlaşılır, Varikosel testisi tamamen saran venöz yapının genişlemesiyle oluşan ve doğuştan gelen damar anomalisidir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte ilerleme gösterdiğinden, sperm yapım bozukluğu seb Varikosel nasıl anlaşılır, Varikosel testisi tamamen saran venöz yapının genişlemesiyle oluşan ve doğuştan gelen damar anomalisidir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte ilerleme gösterdiğinden, sperm yapım bozukluğu sebebi olabilir. Toplumda en fazla 20-30 yaş arasındaki erkeklerde % 16-25 oranında etkili olmaktadır. İlerleyen aşamalarda testis boyutlarında azalmayla birlikte, testosteron yapımında bozukluğa sebep olabilir. Bazı hastalarda sperm bozukluğuyla birlikte testis ve kasık bölgesinde ağrılara neden olabilir. Özellikle kısırlık için başvuran erkeklerde % 35-40 oranında varikosel teşhisi yapılmaktadır. Çoğunlukla % 98 oranında sol tarafta, % 2 oranında sağ tarafta meydana gelir. Bunun daha fazla sol tarafta etkili olmasının nedeni, sol toplardamarın boşaldığı yerdeki ana damara dik açı yapmasından, sol toplardamarın daha uzun olmasından, sağ testisin daha aşağıda ve sarkık yapıda olmasından, sol toplardamarda kanı pompalayan kapakçıkların yetersiz olmasından ve kanı ileriye gönderememesinden kaynaklanabilir. Artan kanlanma ve damar yapısının bozulması testiste ısı artışına sebep olmakta ve dokuda oksijenlenmede bozulma yapmaktadır. Burada böbreklerden ve böbrek üstü bezlerinden gelecek zararlı atıkların birikmesi sonucu doğar. Spermler üzerinde hareketlilik bozulmakta, sperm sayısı azalmakta ve spermlerin yapısında bozulmalar meydana gelmektedir. Bu etkilerle spermiogramda sperm sayısı azalmakta ve sperm yapısı bozulmaktadır. Testosteron hormonunu salgılayan testiste leydig hücreleri artmış olmasına rağmen, testosteronda azalma oluşmaktadır. 

Varikosel nasıl belli olur

Çoğu hastada herhangi bir belirti vermeden ilerleme gösteren varikosel, başka bir hastalık açısından değerlendirme yapılırken belirlenir. Bazı hastalarda ise ağrıyla birlikte kendini belli edebilir. Testiste çekilme hissi meydana gelebilir. Bu ayakta durulurken ve sıcak dönemlerde damarların belirginleşmesiyle birlikte, elle sicim şeklinde hissedilebilir. Bu hastalar testislerindeki ele gelen damarları fark ederek, doktora gidebilir. Hastalara elle yapılan muayene ile rahatlıkla teşhis konulabilir. Bazı hastalarda doppler ultrasonografi çekilebilir. Hastaların tamamında 3 gün süren cinsel perhizin ardından, sperm tahlili yapılmalı ve sperm sayısı, sperm şekilleri ve hareketliliği araştırılmalıdır. Bu tetkik sonucunda hastalarda % 70 oranında spermlerde azalma ve şekil bozukluğu belirlenebilir. Hastaların çoğunluğunda kısırlık belirlenir. Kısırlığı olanlara, ağrı yakınması olanlara, testisleri küçülen hastalara cerrahi tedavi yapılması tavsiye edilir. Tedavi yapılması için, varikosel sperm değerlerinde bozulmaya yol açmalıdır. Adolesan çağdaki erkeklerde yani ergenliğe ermemiş olanlarda testislerin küçülmesi dikkate alınarak, ameliyat önerilmektedir.

Varikosel Nasıl Anlaşılır

Varikosel teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır

Hastalığın teşhisinde en önemli tanı fiziki muayene ile konmaktadır. Kord adı verilen ve testise giden damar ve sinir yapısı elle muayene edilerek, varikosel tanısı konur. Muayene yapılırken hastaların öksürtülmesi ve ıkınma eylemi sonrasında, karın içi basıncı arttığında genişleyen damar yapısı belirlenir. Ikınmayla belli olan varikosel grade 1, ayaktaki ıkınmada belirlenen grade 2, dışarıdan gözle görülen damar yapısı ise grade 3 olarak tanımlanır. Muayene sırasında tam bir belirleme yapılamazsa, doppler ultrasonografi uygulanır. Teşhisi yapılan varikoselin tedavisi sadece ameliyatla yapılır. Çocuk sahibi olan evli hastalar takip altına alınır. Hastanın ağrısı varsa, sperm hücresinin sayısında ve kalitesinde düşüklük olursa, testis boyu küçülmüşse ameliyat gerekli olur. Kasık bölgesinden açılan küçük bir kesiyle yapılan ameliyatta, testisi drene eden venler birbirine bağlanır. Son derece kolay olan ameliyat sonrasında hastaların hastanede yatmasına gerek kalmaz. Ameliyatın ardından 3 ay içinde hastalardaki sperm üretimi düzelmeye baş]]> Varikosel Ameliyatı Olanlar https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-ameliyati-olanlar.html Mon, 03 Dec 2018 23:50:48 +0000 Varikosel, erkeklerde görülen testis damarlarındaki genişleme hastalığıdır. Genellikle ağrı yapan bir hastalık olmamakla birlikte çok nadiren ağrıya neden olabilmektedir. Erkeklerin yüzde 15'inde ve kısırlık sorunu yaşa Varikosel, erkeklerde görülen testis damarlarındaki genişleme hastalığıdır. Genellikle ağrı yapan bir hastalık olmamakla birlikte çok nadiren ağrıya neden olabilmektedir. Erkeklerin yüzde 15'inde ve kısırlık sorunu yaşayanların yüzde 40'ında görülür. Varikosel sperm üretimini bozan en önemli faktördür. Erkeklerde yaşanan en fazla kısırlık sebebi olan ve mikrocerrahi ameliyat ile en başarılı netice alınan bir sorundur.

Varikosel saptanan hastaların kısırlık sorunu için öncelikle mikrocerrahi varikosel ameliyatı önerilmektedir. Sadece Ultrasonografi ile teşhis edilebilen varikosel için çok özel şartlar olmadığı sürece hassas bir muayeneden başka bir tetkik istenmemelidir. Varikosel genellikle bir sağlık sorunu olmamakla birlikte sadece çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerde saptandığı sürece önem arz eder. Ülkemizde genellikle erken yaşta evlenildiği için ilk yıllarda fazla hissedilmeyen varikosel ileriki yaşlarda çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerde görülebilir. Bu nedenle ileriki yaşlarda varikosel nedeniyle kısırlık yaşayan erkeklerde varikosel ameliyatları tercik edilir.

Varikosel Ameliyatı Olanlar


Başarılı bir mikrocerrahi ameliyatı sonrası spermlerin sağlıklı artış oranı yüzde 80'leri bulabilmektedir. Bu hastaların çogu başka bir tedavi görmeden çocuk sahibi olabilmektedir. Daha önce varikosel ameliyatı geçirmiş ve başarılı olamamış erkeklerin yüzde 40'ında nüks varikosel tabir edilen durum saptanmaktadır. Bu durumlarda mikrocerrahi düzeltme ameliyatı yapılarak olumlu sonuçlar alınabilir. Varikosel mikrocerrahi ameliyatı yerine uygulanan başka teknikler veya mikrocerrahinin başarısız uygulanması sonucu yüzde 40 kadar hastada varikosel ortadan kalkmamaktadır. Başarısız ameliyat edilen hastaların bir kısmında lenf kanallarının bağlanması sonucu yumurtanın zarları arasına sıvı toplanması sonucu şişlik olması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Varikosel ameliyatının başarı ortalaması yüzde 80'lerin üzerindeyken gereksiz başka yöntemlerle bu oran yüzde 20'lere kadar düşebiliyor. Bu nedenle kısırlık yaşayan erkekler ilk olarak Ürologlara müracat etmeliler ve Ürologların tavsiyeleri üzerine varikosel mikkocerrahi ameliyatı olmalılar.
]]>
Spermiogram https://www.varikosel.gen.tr/spermiogram.html Tue, 04 Dec 2018 20:32:58 +0000 Spermiogram sperm tahlili sperm analizi anlamına gelmektedir.Spermlerin hareketlerini sayısını değerlendirmeye yönelik yapılan bir tahlildir.Sperm sayıları normal spermlerin  normal olmayan spermlere karşı Spermiogram sperm tahlili sperm analizi anlamına gelmektedir.Spermlerin hareketlerini sayısını değerlendirmeye yönelik yapılan bir tahlildir.
Sperm sayıları normal spermlerin  normal olmayan spermlere karşı oranı hareket seviyesi  iyi olan spermlerin miktarı  öte yandan verilen semen örneğinin likefaksiyonu, miktarı pH derecesi Fruktoz miktarı lökosit varlığı  gibi özellikleri incelenir.Belli zaman aralıklarında spermlerin hareketliliği incelenir.


Sperm değerlendirme ölçütleri bir kaç farklı sınırı kullanır.Örnek verecek olursak Kruger kriterleri  özellikle de sperm şekillerinin bozukluklarını inceleme altına alır.Özel bir boyama işlemi sonrası spermin morfolojik yani şekil özellikleri incelenerek alınan sperm örneğinin doğurganlık seviyesi belirlenir.
Sperm incelemesi sonucuna göre doğru bir şekilde karar verebilmek için 1 ay ara ile yapılmış minimum  2 farklı sperm numunesi incelenmelidir.
Sperm analizi sonucu fertilite yani doğurganlık sorunu çıkar ise erkek hastanın hormonal ve fiziksel muayenesine geçilir.
Sperm Üretim aralığı 2-3 ayda bir tekrarlanır bunun nedeni ise tedavi için kullanılan ilaçların sperm üretimini 2-3 ay içerisinde etkileyebilme ihtimaldir.

Spermiogram
Semen yani döl sıvısı tahlilleri incelenirken aşağıda belirtilen referans  değerler  dikkate alınmalıdır.
 • lökosit 1 milyon/ml'den düşük olmalı
 • Ortalama sperm miktarı 30 milyondan fazla olmalı
 • Viskosite 2 den az olmalı
 • Hacim (volume) 1.5-5.0 ml aralığında olmalı
 • sperm konsantrasyonu 15 milyon/ml' den fazla olmalı
 • Ph 7.2 den büyük olmalı 
 • Morfoloji % 4 den fazla olmalı (Kruger Strict)
 • motilite yüzdesi (a+b) %50 den fazla olmalı  (a: ileri hızlı) (b: ileri yavaş) anlamına gelmektedir.
Spermiogram tahlili yaptırırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar
 • Sperm örneği verilmeden önce idrar tamamen yapılmalı yani mesane tamamen boşaltılmalıdır.
 • Sperm örneği masturbasyon yolu ile verilmelidir masturbasyon esnasında vazelin,tükrük sabun gibi kaygınlaştıcı maddeler kullanılmamalıdır.
 • Penisten gelecek bütün menlerin kaba boşaltılmasına dikkat edilmelidir.
 • İdeal olanı 3-4 günlük cinsel bir ilişkiden sonra sperm verilmelidir.
 • Sperm örneği vücut ısısında veya oda ısısında güneş ışığı görmeyecek bir şekilde ve en fazla yarım saat içinde labaratuara teslim edilmelidir.
 • Sperm örneğinin verileceği kaplar steril olmalıdır ve kabın içinde veya dışına dokunulmamalıdır.
 • Sperm örneği verilmeden önce eller el sabunu ile iyi  bir şekilde yıkanıp gene aynı şekilde bol su ile iyi bir şekilde durulanmalı ve kurutulmalıdır.
Spermiogram tahlili ile ilgili bazı terimler
 • Polispermi: Sperm sayısı 250 milyondan fazladır.
 • Hiperspermi: Döl sıvısı (semen) hacmi normalden fazladır.
 • Hematospermi: menide kan hücrelerinin fazla bulunmasıdır.
 • Astenospermi: spermlerin hareketleri zayıf anlamına gelmektedir.
 • Hipospermi: döl sıvısı (meni) hacmi normalden azdır
 • Normozoospermi: hareket sayı ve şekil bakımından normal olan spermler.
 • Aspermi: Semenin Hiç gelmeme durumudur
 • Nekrospermi: Meni Örneğinde ölü hücre sayısının fazla olmasıdır.
 • Oligoastenoteratozoospermi: hem morfolojik hemde sperm hareketi yönünden normal değerlerin altında bulunan sperm örnekleri için kullanılır.
 • Teratozoospermi: kruger ölçütlerine göre normal şekilde olan sperm sayı %4 ün altında bulunan spermler için geçerlidir.
 • Oligospermi: 20 milyon /ml den az sperm olması durumudur.
 • Hematospermi: Menide kan hücrelerinin fazla bulunması durumudur.
]]>
Varikosel Embolizasyonu https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-embolizasyonu.html Wed, 05 Dec 2018 06:29:10 +0000 Varikosel Embolizasyonu, uzun zamandır kullanılan bir tedavi yöntemidir ama son 10 yıl içerisinde kendini tam anlamıyla ispatlamıştır. Bu tedavi yönteminin en büyük avantajı ise testisde bulunan ve reflüye dönüşmüş olan dama Varikosel Embolizasyonu, uzun zamandır kullanılan bir tedavi yöntemidir ama son 10 yıl içerisinde kendini tam anlamıyla ispatlamıştır. Bu tedavi yönteminin en büyük avantajı ise testisde bulunan ve reflüye dönüşmüş olan damarın tespit edilebilmesidir. Böylelikle varikosel sorununa neden olan damar kapatılırken, diğer sağlıklı olan ve işlevini gerçekleştiren damarlara dokunulmayacaktır. Varikosel embolizasyonun bir diğer ve en büyük avantajı ise kişiye bir iğne yapılıp sadece bölgenin uyuşturulması ve tedavi olan kişinin 2-3 saat sonrasında taburcu olabilmesidir. Ayrıca ameliyatın ardından enfeksiyon ve testislerde hasar gerçekleşmemiş olması ve hidrosel gibi sorunların görülmemesi en büyük avantajlar arasındadır. 


Ayriyeten varikosel sorunu yaşayıp da tedavi olacak kişilere sunulan iki tedavi şıkkı arasında kişilerin çoğunluğunun embolizasyon yöntemini tercih ettikleri ispatlanmıştır. Bu yöntem diğer tedavi yöntemi olan cerrahi operasyona göre daha az risk taşımaktadır. Cerrahi operasyon ile tedavi sırasında bazı sorunlar ile karşılaşmak olağandır. Bu sorunların başında da organın hasar görmesi yer almaktadır. Eğer organ ciddi derece de hasar görmüş ise organın bölgeden alınma ihtimali de yüksek olmaktadır.

Varikosel Embolizasyon Nasıl Uygulanır
Varikosel embolizasyon, kişiye radyologlar tarafından uygulanır ve anjiografi cihazı eşliğinde işlem gerçekleşir. Bu yöntem uygulanırken ilk olarak rahatsız olan kişinin koltuk altında veya kasık bölgesi uyuşturulup, testislerin bulunduğu bölgeye ultrasyon ekip eşliğinde bir kılıf yerleştirilir. Ardından katates ile varikoselin yer aldığı bölgeye girilip toplar damarlara ulaşılır ve kişinin derin nefesler, alıp vermesi istenir. Nefes uygulamasının arkasında kişinin ıkınması istenir ve hastanın ıkınmasınmasını istemekte ki maksatta toplar damarların kendini belli etmesidir. Ikınma esnasında valsava manevrası gerçekleşir ve o esnada kişinin hastalıklı olan damarı yani ''reflü'' meydana gelir. Doktor bu esnasında reflüyü görür ve özel bir boya ile hastalıklı olan damarın üzerini işaretler. Bu işaretleme yöntemi de ultrasyon ile bakıldığında diğer damarlardan boyalı olan damarın yani reflü olmuş olan damarın rahatlıkla ayırt edilip kolaylıkla incelenmesi içindir.
Varikosel Embolizasyonu
Tespit edilen damarlar, koil adı verilen tıbbi teller ile tıkatılır. Tıkanma işleminin arkasından toplardamarların üzerine bir madde enjekte edilir ve reflüyi oluşturan damar ile diğer damarların bağlantısı kesilir. Bu da yok edilen varikoselin ileri ki dönemlerde tekrarlamaması için uygulanmaktadır. 
Embolizasyon sonrasına hastanın tekrar ıkınması istenir ve bölgeyi tekrardan bakılıp, bölgeye o özel boyadan verilir. Bu da başka varikosel olup olmadığı anlamak için uygulanmaktadır. Eğer bölgede başka varikosel kalmamış ise katater dışarı alıp tedavi sonlandırılır. Tedavinin ardından hastaya açılan damar girişi kapatılır ve tıbbi bir bant yapıştırılır. Kasık bölgesinden uygulanılan işlemin ardından kişi 5-6 saat sonra taburcu edilirken, koltuk altından yapılan işlem sonrasında ise 1-2 sonra kişi taburcu edilmektedir. 

Varikosel Embolizasyon Avantajları
 • Öncelikle reflü yapan toplar damarların venografi ile yapılan çekimi esnasında kolaylık tespit edilmesi ve sadece hasta olan damar damara dokunulması en büyük avantajıdır. Nedeni ise sağlıklı olan diğer toplar damarların bu esnada zarar görmemesi ve sadece hasta olan damarın kapatılmasıdır. Hal bu ki uygulanılan diğer cerrahi operasyon da hangi damarın sağlıklı, hangisinin hasta olduğu net olarak anlaşılmamaktadır ve tedavi hep bir risk altındadır. Tabi ki her seferinde de durum bu şekilde de olmayabilmektedir. Görülen her kalın damar reflü olmayabiliyor.
 • Hidrosel sorunların görülmesi olağan değildir.
 • Cerrahi operasyon uygulanırken toplardamarlar dışarıdan bağlanıyor ve bu esna]]> Varikosel Bitkisel Tedavi https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-bitkisel-tedavi.html Wed, 05 Dec 2018 07:34:29 +0000 Varikosel Bitkisel Tedavi, Varikosel testisinde kan akıtan genleri (toplardamar) genişleterek varisleşen bir tür hastalığıdır. Varikosel genelde çocuk olmaması sebebiyle muayene ve değerlendirmeler sırasında tespit e Varikosel Bitkisel Tedavi, Varikosel testisinde kan akıtan genleri (toplardamar) genişleterek varisleşen bir tür hastalığıdır. Varikosel genelde çocuk olmaması sebebiyle muayene ve değerlendirmeler sırasında tespit edilir. Varikosele bitkisel tedavi yöntemiyle iyileştirme sağlayan şifalı bitkileri vardır. Fakat kişilerde bu bitkilerin getireceği yararı, genlerin durumunu belirleyen vücut yapı kimyasallarına göre ve varikoselin ileri tetkiklerinin de müdahalesi son derece önemlidir. Bu tip varikosele bitkisel tedavi kürüyle  oluşan doğal kaynaklı yöntemdir. Şayet hastalık meydana geldikten sonra ve ilerleme kaydettikten sonra da rahatsızlığı koruyabilmek için kullanılması önerilir. İlerleyen Varikosel problemini yaşamadan beklemeye veya gerek kalmadan hekim tarafından varikosele bitkisel tedavisini hazırlayıcı maddeler önerir.

  Varikosel bitkisel yöntemle erkeklerde olağanüstü ilerleme kaydeden Varikosel, kişi sorunlarını oldukça iyileştirici bir katılım oluşturur. Fakat Varikosel hastalarında çoğunlukla bu problemlerden arınabilmek adına doğal sunulan bu değerli bitkiler tercih ediliyor. Pekala varikosel bitkisel yönüyle tedavi amaçlı hekimler hangi bitkinin kullanılması gerektiğini bildiriyor. Varikosel hastalığı bitkisel tedavi yönünde kullanılacak bitkilerde damarı koruyucu bir kalkan görevini yapan üzüm çekirdeğidir. Üzüm çekirdeği damardaki sertleşmeyi önleyici olması, kalp krizi riskini azalttığı ve yüksek kolesterolün inmesine yardımcı olan bitkidir. Bir başka bitkisel tedavi yöntemi varikosele iyi gelen at kestanesidir. Kılcal damar çatlaklarını ve kanamayı iyileştirici etkisine sahiptir. Ve de iç kanamalarında da etken sağlayan bitkidir.

  Varikosel Bitkisel Tedavi Edici Özelliğiyle Bilinen Bitkiler;

  At Kestanesi;

  Özellikler; Acı madde, tanen, saponinler, aesculin ve aescın bilinen 2 glikozid bulunur. Tohumunda bunlara ilave olarak nişasta, şeker ve yağıda vardır. 15-20 metre uzunluğu olan, kalın gövdesi, baharın beyaz çiçekleri olan yeşilimsi ve meyveli bir ağaçtan oluşur. Yurdumuzun her yerinde yetişebilen bu bitki, Avrupa, Anadolu, Orta ve Güney Asya ülkelerinde yabani olarak bulunmaktadır. Parklarda ve bahçelerde süs bitkisi olarak üretilir. Bu bitki meyvesi olgunlaştığı zaman, yeşil rengi dikenimsi kabuğu yarılır ve içindeki üç taneli parlak koyu kahvemsi tohumu çıkar. "Atkestanesi" adını alan şifa bitkisidir.

  Varikosel Bitkisel Tedavi

  Tavsiye Edilen Hastalıklar; İltihap kurutan etkene sahiptir. Vücut organlarında görülen iltihaplanmaların tamamını kurutur. Varikosel bitkisel tedaviyle düşünülecek bitkilerin şifa kaynağıdır. Kılcal damar çatlaklarına ve kanamayı durdurur, iç kanamalarında da oldukça iyidir. Bacakların tümünde oluşan varisleri ve basuru için faydalıdır. Öksürük tedavisine ve göğüs yumuşatmaya iyi gelir. Bu kestaneleri parçalayıp kaynatılır ve balla tatlanıp içilmesi sürdürülürse, soğuk algınlığına ve nefes darlığına şifa verir. Hazmı kolaylaştırır, kan dolaşımını sağlar, atardamar iltihabını kurutur.

  Kullanım Tavsiyesi ve Dozajı; Sonbaharın yere düşen atkestaneleri, dışındaki kabuklarını atarak ince olarak kıyılır ve kurutmaya bırakılır. Kuruyan atkestanesi, Kahve öğütücüsünde un ufalar gibi öğütülüp, 3 gün sabahları aç karnına bir çay kaşığı içilir. Diğer karışım; 1-2 tatlı kaşığı atkestanesi unu, parçalarından veya ağaç yapraklarından bir tutam alınıp, üzerine 1 su bardağı kaynatılmış suyu dökelim. 15-20 dakika demleyip, sonra tatlandırabiliriz. Günde 3 kere bir su bardağı içilir. Gün aşırı 2 çay bardağı ile içilirse, ishale birebirdir. Yemekten yarım saat öncesi bir su bardağı ile bir çay kaşığı yutmaya devam ettikçe, kanlı basura yarar sağlar. Prostata gelince, kestaneler haşlanır ve günde 5 adet yenilir. Yan Etkisi; Bilindik bir yan etkisi yoktur.

  Gotu Kola;

  Özellikleri;<]]> Varikosel Zararları https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-zararlari.html Thu, 06 Dec 2018 00:35:30 +0000 Varikosel zararları başında; kısırlık, bacaklarda oluşan varis ve ağrı gelir. Vücutta sperm üretmekle görevli olan testislerde birtakım bozukluklara yol açan varikosel, sperm sayısında azalmaya ve spermlerin hareketsiz ( Varikosel zararları başında; kısırlık, bacaklarda oluşan varis ve ağrı gelir. Vücutta sperm üretmekle görevli olan testislerde birtakım bozukluklara yol açan varikosel, sperm sayısında azalmaya ve spermlerin hareketsiz (işlevsiz) hale gelmesine yol açtığından kısırlığın temel nedenlerinin başında gelir. Varikosel hastalarının birçoğu, doktora kısırlık problemi ile başvurmaktadır. Çoğunlukla sol testiste gelişen bu rahatsızlık damarların genişlemesi sonucu ortaya çıkar. Toplardamarlardaki kanın fazla ısınmasıyla meydana gelen varikosel sorunu, genellikle ergenlikte başlamaktadır. Varikosel, ergenlikte, sol testisin fazla büyümesine neden olduğu, ileriki yaşlarda testislerde küçülmeye de yol açabilmektedir.

  Kısırlık
  Kısırlık sorunu, varikosel hastalarının önemli bir bölümünde görülmektedir. Zira hastalık, spermlerin hareketini yavaşlattığı gibi, testislerdeki sperm sayısını da belirgin ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle, hastaların birçoğu, kısırlık sorunu için doktora başvurduğunda varikosel olduğunu öğrenir. Ağrı ve atrofi durumuna oranla daha sık karşılaşılan kısırlık durumu, varikosel zararları arasında en ciddi olanıdır.

  Varikosel ZararlarıAğrı
  Varikosel, hastaların birçoğunda ağrıya yol açmadığı gibi, bazı hastalarda ciddi ağrılara neden olabilmektedir. Kasık ağrılarının yanı sıra bacaklarda da varis oluşumuna neden olan varikosel, hareket ederken de ağrının yaşanmasına yol açabilir. Varikoselin zararları arasında az görülen bir bulgu olan ağrı durumu, özellikle yetişkin ve orta yaşlı hastalarda görülmektedir.

  Atrofi
  Varikosel zararları arasında sık görülen durumlardan biri de, atrofidir. Gıda alımı bozukluğu olan atrofi, testislerde toplardamar kanının birikmesine yol açar. Bu durum da, testisin ciddi oranda küçülmesine yol açabilmektedir. Atrofi, bilhassa orta yaş üzeri hastalarda görüldüğü gibi, tedavi sonrasında testis normal boyutlarına dönebilmektedir.

  Varikosel Tedavisi
  Varikosel zararları için tek çözüm yolu cerrahi tedavidir. Varikosel tedavisi için üroloji bölümünde muayene olmak gerekli olduğu gibi, bu rahatsızlığın tedavisi ortalama olarak bir saat içerisinde çözülebilmektedir. Kısırlık sorununun oluşmasına yol açtığından, varikosel tedavisi geciktirilmemesi gereken bir durum olmakla beraber, tedavinin aksatılması, kısırlık tedavisinin yapılamamasına neden olabilir.  

  ]]>
  Varikosel Belirtileri https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-belirtileri.html Thu, 06 Dec 2018 20:08:22 +0000 Varikosel Belirtileri, Varikosel testis damarlarında varisleşme ve sertleşme olarak tanımlanmaktadır. Daha çok Kısırlık problemi yaşayan ve bu nedenle doktora başvuran erkeklerde yapılan incelemeler sonucu varikoselin Varikosel Belirtileri, Varikosel testis damarlarında varisleşme ve sertleşme olarak tanımlanmaktadır. Daha çok Kısırlık problemi yaşayan ve bu nedenle doktora başvuran erkeklerde yapılan incelemeler sonucu varikoselin varlığı tespit edilebilmektedir

  Ağrı: Varikosel rahatsızlığının belirtisi olarak ağrı ortaya çıkabilir. Tıpkı bacaklarda oluşan varis biçiminde olduğu gibi varikosel de içeride toplanan kan birikintisi nedeni ile oluşan basınç ağrıya yol açabilir. Ağrı özellikle ayakta fazla kalındığında daha şiddetli olur. Hasta istirahatte iken ağrı azalır ve bu ağrı testislerde çekilme hissi yaratır.

  İnfertilite: Varikosel içerisinde biriken kan testislerde ısıyı arttırarak sperm miktarında azalmaya yol açar. Ancak her varikosel hastası kısırlık sorunu ile karşılaşmaz. Ancak bazı vakalarda  sperm kalitesinde, şeklinde ve hareketinde anormallik yaşanabilir. Kısırlık problemi yaşayan erkek hastaların %40'ında varikosel sorumlu tutulmaktadır. Varikosel kaynaklı kısırlık problemlerinde varikoselin tedavi edilmesi sonucu %50 oranında kısırlık problemi çözümlenebilmektedir.

  Varikosel Belirtileri

  Atrofi: Varikosel nedeni ile testislerde biriken kan kronik bir şekilde gelişen gıda alımı bozukluğu yaşanabilir ve testislerin boyutunda küçülme ve kıvamında yumuşama oluşabilir. Bu soruna erken teşhis koyulursa ve gerekli müdahale yapılırsa testisler yine olması gereken boyuta ve kıvama ulaşabilir.

  Varikosel sorunu bulunan erkeklerin çoğunda herhangi bir belirti oluşmayabilir ve varikosel her erkeği aynı şekilde etkilemeyebilir. Bazı vakalarda varikosel boyutu zaman ilerledikçe değişmezken, bazı vakalarda gün geçtikçe ilerleyerek damar genişlemesine yol açabilir. Bu durum vücut yapısı ve damar anatomisi ile alakalı değişmektedir. Varikosel tesadüfen yapılan bir muayene sonucu fark edilebilir. Varikoselin cerrahi ile tedavisi çok özel hastalar haricinde fayda sağlamadığı düşünüldüğünden pek önerilmemektedir. Günümüzde varikosel tanısı ve cerrahi kararı Doppler Ultrasonografi ile rahatlıkla verilebilmektedir.

  ]]>
  Varikosel Ameliyatı https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-ameliyati.html Fri, 07 Dec 2018 14:23:48 +0000 Varikosel Testislere giden toplardamarlardaki genişleme ve buna bağlı kan akımında geriye kaçışa denir.  Varikosel testiste ısı artışı başta olmak üzere birçok soruna neden olur ve bunlar da kısırlığa yol açabilir. Varik Varikosel Testislere giden toplardamarlardaki genişleme ve buna bağlı kan akımında geriye kaçışa denir.  Varikosel testiste ısı artışı başta olmak üzere birçok soruna neden olur ve bunlar da kısırlığa yol açabilir. Varikosel en sık karşılaşılan ve başarılı mikrocerrahi ameliyat tedavisi sonucu en iyi netice elde ettiğimiz erkek kısırlığı nedenidir.

  Evliliklerin %15 ve %20 si istedikleri zaman çocuk yapamamaktan dolayı aile doktorlarına yılda birçok kez gitmektedirler. İlişkilerde kısırlık oranı kadınların erkeğe göre daha yüksektir. Erkekler kadınlara göre genetiksel olarak %20 kısırlık oranıyla karşılaşırken kadınlarda bu oran % 40’a kadar çıkmaktadır. Erkeklerdeki kısırlık teşhisinin çoğu sprem kontrolüyle olsa da varikosel hastalığında ilk yapılması gereken tanı koyma biçimi elle teşhistir fakat bu teşhis koyma yönteminde de bazı doktorlar yanlış tanılarda bulunup hastaya gerek duymadığı halde varikosel ameliyat’ı öneriyor ve yaptırmasına sebep oluyor. Erkek kısırlık hastalıklarında tedavi çoğu zaman olumlu sonuçlanmakta ve normal cinsel birleşimle çocuk sahibi olabilmektedirler. Bazı durumlarda doktor yanlış teşhis koyup kısır tedavisini kadına hastaya yön veriyor buda kısır olan erkek hastanın ileride daha önemli bir hastalık evresine bürünmesine sebep oluyor. Bu noktada devreye hastalığı kontrol eden doktorun bilgisi , becerisi ve titizliği önem kazanıyor.

  Varikosel Ameliyatı

  Tedavi süreci nasıl başlar

  İlk muayne olan elle kontrol etme ve tehlike belirlenmesiyle tedavinin ilk aşaması aslında başlanmış oluyor. İkinci olarak ise erkek hastanın  menisinden alınan spermlerin kontrol edilmesidir. Bu aşamalardan sonra erkek hastanın hormon düzeyleri ve analizleri yapılır  bu analizlerde de hastanın varikosel hastası olduğu onaylanırsa ultrasonografi testine veya bazı radyolojik tetkikler sonucu erkek hastanın varikosel hastası olduğu onaylanırsa  ikini aşamaya olan tanı konduktan sonra tedavi süreci uygulamaya geçmesi oluyor.  Bu aşamada amaçlanan ve varılması gereken sonuç erkeğin menisindeki sperm hücrelerinin sayı, hareketlilik ve kalitesi arttırarak, dölleme kapasitesini yükseltecek tedavilerdir.

  Ameliyat nasıl yapılıyor

  Varikosel bildiğimiz varisin peniste olanıdır. Bu sorun erkeklerin %15ini , kısır erkeklerinse %40ını etkilediği için çok önemli bir hastalıktır. Bu hastalığın çözümü ise ameliyattır. Peki bu ameliyat nasıl yapılır Ameliyat öncesinde hastaya  lokal ve genel anestezi uygulanır. Uyuşturulan bölgede yani karın bölgesi ile kasık bölgesi arasında bir kesit alınır ve bu bölge açılır. Varisli damalar belirlenir ve seçilir. Varikoseller kan akışını arttırmak için damarlardan ayrılır ve damar sağlıklı haline döndürülür. Varikosel ameliyatı ayakta yapılan bir ameliyat olup operasyon sonrasında 4 saat geçtikten sonra taburcu olabilirsinir.

  Varikosel ameliyatına ihtiyaç var mı

  Cerrahi müdahale gerektirmeyen bir yol daha bulunmaktadır. Perkütan embolizasyon denen yöntemle varikosel ameliyat olmadan damardan ayrılıyor.  Bu işlem peniste bulunan bir damardan  kateten denilen bir aletle varisli damar bulunup onarılıyor. 

  ]]>
  Varikosel Tedavisi https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-tedavisi.html Fri, 07 Dec 2018 14:43:59 +0000 Varikosel tedavisi, Tüm erkeklerin %15'inde ve kısırlık sorunu ile doktora başvuran kişilerin %40'ında tespit edilen varikosel ( testis damarlarında genişleme, varisleşme )en sık rastlanan ve mikrocerrahi ameliyatı ile başarılı Varikosel tedavisi, Tüm erkeklerin %15'inde ve kısırlık sorunu ile doktora başvuran kişilerin %40'ında tespit edilen varikosel ( testis damarlarında genişleme, varisleşme )en sık rastlanan ve mikrocerrahi ameliyatı ile başarılı sonuçlar elde edilen kısırlık sebebidir. Varikosel, testislerde sıcaklık artışı ve toplardamarda ki kanın organa geri akması sonrasında mikro dolaşımı etkileyerek sperm üretimini bozar. Bundan dolayı sayı, hareketlilik, yapı ve kromozomal yapıya etki sonucunda döllenme kapasitesini olumsuz yönde etkiler. 

  Varikosel genellikle ergenlik yaşlarında otaya çıkmaya başlayan ve zamanla ilerleyen bir toplardamar hastalığıdır. Genetik yapısı uygun olan ve ayakta fazlaca duran kişilerde bazen ağrı ve görüntü bozukluğu ile ortaya çıksa da  kısırlık ve diğer nedenler ile yapılan el muayenesinde saptanır. Toplardamarların içinde bulunan ve ters akımı engelleyen, valf sistemini oluşturan kapakçıkların damar çapı genişlemesinden dolayı yetersiz kalması ile testislerin toplardamar çıkışında basınç artışı gerçekleşir. Artan bu basınçtan dolayı testis dokusu içindeki kan dolaşımı ( mikrosirkülasyon ) bozularak sperm üretimi etkilenir. 

  Varikosel tek başına sağlık sorunu oluşturmamaktadır. Sperm hücrelerini etkileyerek kısırlığa neden olmasından dolayı ve bazen de ağrılara yol açmasından dolayı tedavi edilmesi gerekmektedir. Ağrı sorunu olmayan ve kısırlığın sorun oluşturmadığı kişilerde herhangi bir tedavinin uygulanmasına gerek yoktur. Varikosel farklı derecelerde görülebilmektedir. Bundan dolayı bu konuda tecrübeli Üroloji-Androloji uzmanı tarafından doğru şartlarda yapılacak detaylı bir muayene ile konulmalıdır. 

  Varikosel TedavisiVarikosel Tedavi Nasıl Yapılmalıdır

  Varikosel tanısı konulan hastalarda kısırlık sorunu için ilk olarak mikrocerrahi varikosel ameliyatı önerilmelidir. Varikosel saptanan kişilerde ilk tercih edilmesi gereken ilaç tedavisi veya tüp bebek yöntemleri değildir. Doğru tanının konulması ve mikrocerrahi yönteminin başarı ile uygulanması ile tedavi gerçekleştirilen varikosel hastalarında spermiyogram parametrelerinde %80'in üzerinde istatistiksel olarak anlamlılık gösteren düzelme sağlanır. Bunların çoğu başka bir tedavi gerektirmeden çocuk sahibi olabilirler. Geri kala hastaların önemli bir kısmı ise rahim içi aşılama gibi, tüp bebek uygulamasından daha kolay ve ekonomik bir yöntemden faydalanabilecek seviyeye gelirler. Daha önce varikosel ameliyatı yaptırmış ancak olumlu sonuç almamış olan kişilerin önemli bir kısmında nüks varikosel tabir edilen durum saptanmış  olsa da ameliyat sonrası nüks etmesi mümkün değildir. Gerçekleştirilen ameliyatın teknik nedenler ile yetersiz kaldığı bu vakalarda mikrocerrahi düzeltme ameliyatı uygulanarak olumlu sonuçlar elde edilmektedir. 

  Tüp bebek ( mikro-enjeksiyon ) uygulamasından önce varikoselin opere edillmesi ile sperm hücrelerinin döllenme yeteneğini azaltan kromozomlarda ki parçalanma oranını arttıran etkilerin ortadan kaldırılması ile hamilelik oranlarının arttığı gözlemlenmiştir. Kısırlık şikayeti ile doktora başvuran erkeklerde varikosel tanısının muayene ve doppler ultrasonografi yöntemlerinin yanlış uygulanmalarından dolayı ya da ticari amaç içermesinden dolayı gereksiz ameliyatlar yapılmaktadır. Yapılan yanlış ameliyatlardan dolayı hastaların bu şikayetleri düzelmemektedir. Bundan dolayı dikkat edilmelidir. 
  ]]>
  Varikosel İle İlgili Sıkca Sorulan Sorular https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular.html Sat, 08 Dec 2018 09:19:37 +0000 Varikosel, özellikle baba olamayan erkeklerde sıkça karşılanan ve kısırlığa neden olan faktörlerin başında gelen, testislerdeki kirli kanı taşıyan damarların genişlemesidir.Varikosel Hakkında Sıkça So Varikosel, özellikle baba olamayan erkeklerde sıkça karşılanan ve kısırlığa neden olan faktörlerin başında gelen, testislerdeki kirli kanı taşıyan damarların genişlemesidir.

  Varikosel Hakkında Sıkça Sorulan Sorular :

  Varikosel Nasıl Oluşur

  Genellikle ergenlik çağında oluşup ilerleyen bir hastalıktır. En sık sebepleri genetik faktörler ve fazla ayakta kalma gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır.

  Varikosel Belirtileri Nelerdir

  Yumurtalardan başlayıp bacağa doğru inen ağrılar en fazla şikayet sebebidir. Özellikle sıcak ortamlarda daha fazla kendisini göstermektedir. Bazı durumlarda kısırlık için uygulanan muayenelerde tesadüfen teşhis edilebilir.

  Varikosel Ne Gibi Rahatsızlıklara Neden Olur

  Varikosel bir sağlık sorununa neden olmamaktadır. Ama yumurtalar üzerindeki olumsuz etkileriyle bazı durumlarda ağrıya neden olabildiğinden tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Eğer kısırlık ve ağrıya neden olmamışsa tıbbi müdahale etmeye gerek yoktur.

  Varikosel Teşhisi Nasıl Yapılır

  Varikosel teşhisinin en basit ve kesin tedavisi uzman bir ürolog tarafından yapılan elle muayenedir. Doppler Ultrasonografi ile de teşhis yapılabilmekle beraber Doppler Ultrasonografi kesin sonuç vermeyebilir. 

  Varikosel Tedavisi Nasıl Yapılır

  Eğer varikosel ağrıya sebebiyet veriyorsa veya kısırlığa neden olmuşsa mikrocerrahi varikosel ameliyatı uygulanır. Varikosel ameliyatı başarılı olduğu taktirde kişi başka bir tedaviye ihtiyaç duymadan çocuk sahibi olabilmektedir.Cerrahi müdahaleye rağmen kişi çocuk sahibi olamıyorsa ilk olarak aşılama tedavisi sonrada tüp bebek tedavisi akla gelmelidir.

  Varikosel Tedavisinden Sonra Sperm Sayısında Düzelme Olur mu

  Yapılan birçok varikosel ameliyatı sonrası spermlerin kalitesi ve sayılarının normale döndüğü görülmüştür. Tabi ki bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Varikosel ameliyatı olan erkeklerin %30-%50 oranında çocuk sahibi oldukları belirtilmiştir.

  Varikosel İle İlgili Sıkca Sorulan SorularVarikosel Ameliyatı Riskli midir

  Her ameliyatta olduğu gibi varikosel ameliyatında da belli riskler vardır. İşlemden sonra kanama, bulantı, kusma ve bel ağrısı görülebilir veya varikoselin pıhtılaşması sonucu ağrı meydana gelebilmektedir. Bunların dışında varikosel ameliyatı olan kişilerde tıbbi komplikasyonlar görülmemiştir.

  Varikosel  Ameliyatı Cinsel Yaşamı Etkiler mi

  Kesinlikle varikosel ameliyatı sonrası cinsel yaşam üzerinde olumsuz bir etkisi görülmemiştir. 

  Varikosel Ameliyatı Sonrası Hastalık Tekrarlayabilir mi

  Evet, varikosel ameliyatı sonrası tekrarlama riski vardır. Bu oran yapılan araştırmalara göre yüzde 7-11 arasıdır.
  ]]>
  Varikosel Ve Kısırlık https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-ve-kisirlik.html Sat, 08 Dec 2018 16:34:25 +0000 Varikosel ve kısırlık, varikosel, erkeklerde sık görülen bir damar hastalığıdır. Varikosel, yumurtalık torbalarında ve yumurtalıkların çevresinde oluşan genişlemiş varisli damarlara denmektedir. Ki Varikosel ve kısırlık, varikosel, erkeklerde sık görülen bir damar hastalığıdır. Varikosel, yumurtalık torbalarında ve yumurtalıkların çevresinde oluşan genişlemiş varisli damarlara denmektedir. Kişinin döl verme yani çocuk yapma yeteneğinin olmamasına kısırlık, bu tip kimselere ise kısır denmektedir. Varikosel erkek kısırlığının en sık rastlanan nedenidir. Varikosel testislerde hasar yaratarak kısırlığa yol açmaktadır. Toplumda erkeklerin%15 inde kısırlık problemi, %30 unda ise varikosel bulunmaktadır. Sonradan ortaya çıkan kısırlıkta ise erkeklerin %80 inde varikosel görülmektedir. Bu kişiler ilk çocuklarının ardından ikinci çocuğa sahip olamazlar.  

  Skrotum adı verilen torbalardaki ısı kişinin vücut ısısından daha 2-3 derece daha düşüktür. Yumurtalıkların çevresinde kan toplanması sonucu artan ısı sperm üretimini olumsuz etkilemekte ve kişinin üreme fonksiyonunu bozmaktadır. Bu durum sperm üretiminin dengesizleşmesine veya sperm hareketliliğinin ve yapısının bozulmasına yol açar. Bu sebeple de kişi çocuk sahibi olmak için yeterli döl üretememekte, çocuk sahibi olamamakta ve kısırlık ortaya çıkmaktadır. Varikosel Ve KısırlıkVarikosel ve kısırlık saunaların sık kullanımı, sıcak duş, yüksek ateş, çok dar pantolonlar giyilmesi sonucunda oluşabilmektedir. Varikoselli hastalarda kısırlığı tespit etmek için önce spegriogram adlı sperm testi uygulanmaktadır. Bu test spermlerle ilgili tüm detayların öğrenilmesini sağlamaktadır. Test sadece hastane ve labaratuar ortamında yapılabilmektedir. 

  Varikoseli olan hastalarda çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere 3 şekilde tedavi yaklaşımı bulunmaktadır.
   
  1.Varikoselin tamir edilmesi
  2.İntrauterin inseminasyon (aşılama) yöntemi
  3.Tüp bebek tedavisi yani yardımcı üreme teknikleri.
   
  Hastalığın durumuna göre tedavi yöntemleri değişebilmektedir. Hastalığın durumuna göre değişen bu tedavi yöntemleriyle çiftler çocuk sahibi olabilmektedir. Her varikosel hastalığı bulunan kısır değildir fakat erkek kısırlığının en büyük nedeni varikoseldir. Hastalık doktora başvurulduğu durumda kısa sürede tedavi edilebilmektedir. Varikosel ve kısırlık arasında bağlantı kurulabilmektedir. Varikoseli olan hastaların kısır olma olasığı yüksektir. 
  ]]>
  Varikosel Nasıl Ortaya Çıkar https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-nasil-ortaya-cikar.html Sat, 08 Dec 2018 23:31:23 +0000 Varikosel nasıl ortaya çıkar Varikosel, erkek testislerindeki toplardamarların genişleyerek içerisinde kan birikmesi sonucu ortaya çıkan ve kişiye hayati sağlık sorunları yaşatmayan önemsiz bir hastalıktır. Varikosel gene Varikosel nasıl ortaya çıkar Varikosel, erkek testislerindeki toplardamarların genişleyerek içerisinde kan birikmesi sonucu ortaya çıkan ve kişiye hayati sağlık sorunları yaşatmayan önemsiz bir hastalıktır. Varikosel genellikle ağrı yapmaz ve sadece kısırlığa neden olur. Çok nadir durumlarda ağrı yapabilir ve ağrı yaptığı taktirde tek yöntem ameliyat olmaktır.

  Varikosel genellikle 20’li yaşlardan sonra ortaya çıkar ve kısırlığın en önemli nedenlerinden biridir. Kısır olan erkeklerin ortalama %50’si varikosel kaynaklıdır.

  Varikosel Nasıl Ortaya ÇıkarVarikosel Nasıl Ortaya Çıkar

  Varikosel %90 oranında tek taraflı ve sol testiste görülür. Sağ tarafta veya her iki tarafta da görülme ihtimali azdır ama sıfır değildir. Tek tarafta çıkan varikosel zamanla diğer tarafı da etkilemeye başlamaktadır. Testislerdeki toplardamarlarda kanın geri akımını engelleyecek kapakçıklar vardır. Testislerdeki toplardamarlarda bulunan kan bu kapakçıklar sayesinde geriye dönmeden ileriye doğru akıp gider. Şayet bu kapakçıklarda bir arıza oluşursa toplardamarlardaki kan geriye doğru basınç yaparak kan birikmesine neden olabilmektedir. Bu şekilde kan birikmesi sonucu varisler oluşur. Varikoselin genellikle sol testiste görülmesinin sebebi sol taraftaki toplardamarın ana damara boşaldığı yerin dik olmasındır. Bu nedenle sol taraftan kan rahat boşalamaz. Bu kan basıncı nedeniyle testislerde ağrı görülür.

  Varikosel hastalığın tedavisi kesinlikle ameliyattır. Varikosel ameliyatı; testisi küçülenlere, kısırlık problemi olanlara ve sperm üretiminde bozuklu olanlara uygulanır. Bu hastalık ne kadar erken teşhis edilirse tedavisi de o kadar etkili sonuç verir. Bu yüzden varikosel hastalığının belirtileri iyi analiz edilip gerekirse doktora başvurulması gerekmektedir.

  Varikosel Hastalığının Belirtileri

  • Kasığa vuran künt şeklinde ağrı hissedilebilir.
  • Testiste çekilme hissi duyulabilir.
  • Ayakta uzun süre durulduğunda testisteki ağrı artar ve yatınca ağrı geçer. Bu belirti varikoselin en sık karşılaşılan belirtisidir.
  • Elle muayenede genişleyen damarlar hissedilir. Yatıp bir süre bekleyince damarlardaki kan dağılacağı için genişleme kaybolur ve hissedilmez.
  ]]>
  Varikosel Nedir https://www.varikosel.gen.tr/varikosel-nedir.html Sun, 09 Dec 2018 13:25:54 +0000 Varikosel, testislerde ki kirli kanı taşıyan damarlarda meydana gelen genişleme olarak tanımlanmaktadır. Baba olamayan erkeklerde sıkça karşılaşılan ve kısırlığa neden olan faktörlerden bir tanesidir. Var Varikosel, testislerde ki kirli kanı taşıyan damarlarda meydana gelen genişleme olarak tanımlanmaktadır. Baba olamayan erkeklerde sıkça karşılaşılan ve kısırlığa neden olan faktörlerden bir tanesidir. Varikosel hastalığı sperm kalitesinde ve sayısında bozulmalara yol açan bir hastalık türüdür.

  Varikosel Neden Ve Nasıl Oluşur

  Varikosel özellikle ergenlik çağında oluşum gösteren ve zamanla ilerleyebilen bir sorundur. Daha çok fazla ayakta kalanlarda ve genetik faktörlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Kısırlık için doktora başvuran hastalarda elle yapılan muayene sonucu varikosel rahatlıkla tespit edilebilir.

  Varikosel Belirtileri:

  Varikosel hastalarında oluşan en önemli şikayet yumurtalıklardan başlayan ve bacağa doğru inen ağrı ve özellikle sıcak ortamlarda damarlarda meydana gelen kıvrık oluşumdur. Ayrıca kısırlık için uygulanan muayenelerde de varikosel tesadüfen fark edilebilir.

  Varikosel Nedir

  Varikosel Hangi Problemlere Neden Olur

  Varikosel tek başına herhangi bir sağlık problemine neden olmaz. Ancak spermler üzerinde yaratabileceği olumsuz etki ve bazı vakalarda oluşan ağrı nedeni ile tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Kişide ağrıya ve kısırlığa neden olmamışsa tıbbi müdahaleye gerek duyulmaz.

  Varikosel Teşhisi Nasıl Yapılır

  Varikosel farklı boyutlarda açığa çıkabilir. Bu nedenle deneyimli bir üroloji uzmanının yaptığı detaylı bir inceleme sonucu tanı konulmalıdır. Varikosel yalnızca doppler ultrasonografi ile saptanabilir. Ameliyat ile tedavi çok yararlı olmayacağından, özel durumlar haricinde varikosel tanısı için elle muayene yeterli olacaktır.

  Varikosel Tedavisi:

  Varikosel kısırlığa yol açmışsa, kısırlık sorununu çözmek için mikrocerrahi varikosel ameliyatı uygulanmalıdır. Varikosel tespit edilen kişilerde ilaç tedavisi ya da tüp bebek tedavisi ilk tercihler arasında olmamalıdır. Varikosel doğru tanımlandığında ve cerrahi başarılı olduğunda kişi kısırlık için herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan çocuk sahibi olabilmektedir. Cerrahi operasyona rağmen kişide kısırlık problemi hala devam ediyorsa ilk olarak aşılama tedavisi, daha sonra tüp bebek tedavisi denenebilir.

  ]]>
  Varikosel https://www.varikosel.gen.tr/varikosel.html Mon, 10 Dec 2018 02:14:02 +0000 Varikosel, testislerin her iki tarafında veya tek tarafında, kirli kanı taşıyan damarların genişleme yapması halinde görülen bir sağlık sorunudur. Özellikle kısırlık yapan bu durum baba olamayan erkeklerde daha sık görülür. Varikosel, testislerin her iki tarafında veya tek tarafında, kirli kanı taşıyan damarların genişleme yapması halinde görülen bir sağlık sorunudur. Özellikle kısırlık yapan bu durum baba olamayan erkeklerde daha sık görülür. Kısırlığa neden olduğu gibi sperm sayısı ve kalitesinde de düşüklüğe yol açmaktadır. Varikosel hastalığının varlığı gençlik döneminde başlar ve zamanla ilerleme gösterir. Bu sorun genetik faktörlere bağlı olduğu gibi fazla ayakta kalan kişilerde de daha sık ortaya çıkmaktadır. Doktor muayenesi esnasın da varikosel hastalığı, yapılan ilk muayene de kendini belli etmektedir. Doktorun hastaya uyguladığı elle muayene esnasında rahatlıkla hastalık tespit edilebilmektedir. Tespit edilemeyen zamanlarda ultrasyon ikinci plana atılır. Fakat ultrasyon ile bakıldığında yanılma ihtimali çok yüksektir. Özellikle ultrasyon ile bakıldığında varikosel hastalığı çıkan kişilerin ameliyat masasına yatırıldığında ve ameliyat esnasında böyle bir hastalığın var olmadığı kanıtlanmıştır.
   
  Varikosel Belirtileri
  Varikosel hastalığının ilk belirtisi yumurtalıklarda göz ile görülebilen şişliklerin olmasıdır. Ardından bacaklara doğru inen bir ağrı ve sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda yumurtalık damarların da oluşan kıvrımlar. Ayrıca kısırlık tedavisi için hastaneye gelen beylerin varikosel sorunu olduğu da tesadüfen fark edilen durumlar arasındadır. Hastalığın en ciddi belirtisi ise kısırlığa yol açmasıdır.

  Varikosel Teşhis
  Bu hastalığın teşhisinde yapılan ilk yöntem fizik tedavidir. Testise doğru giden damarın şişkin olması, elle muayene esnasında ilk teşhisi vermektedir. Doktorun yaptığı muayene de hastaya ıkındırma ve öksürtme yöntemi uygulanarak karın basınç yapılır. Yapılan bu basınç esnasında damar yapısı kontrol edilir ve şişlik olup olmadığı ve ağrının durumuna bakılır. Eğer el muayenesi ile anlaşılamayan durumlar varsa kişiye Doopler ultrasyon eşliğinde varikosel olup olmadığına bakılır. Ancak bu yöntem çoğu zaman tercih edilmemektedir. Nedeni ise kesin sonuç vermemesi...

  Varikosel Hastalığının Yol Açtığı Problemler
  Varikosel sadece tek başına bir problem olurken beraberinde de bazı sorunlara yol açmaktadır. Özellikle kısırlık gibi ciddi nedenlere yol açan bu hastalığın erken tedavisi oldukça önemlidir. Bazı vakalar da kas ve bacak ağrılarına neden olduğu belirtilmiştir. Varikosel eğer kişide sperm sorununa ve kısırlığın oluşumuna yol açmamış ise tıbbi müdahaleye lüzum görülmez. 

  Varikosel Ve Kısırlık
  Varikosel sorunu erkeklerde kısırlığa yol açan bir hastalıktır. Ancak varikosel için kısırlığa neden olan hastalıklar arasında en masumu da diyebiliriz. Nedeni ise hastalığın tedaviye olumlu cevap vermesi ve yumurtalık damarlarının iyileşme göstermesidir. Varikosel tedavisinin ardından kişilerde gebeliğin oluşumuna engel olan sperm sorunu düzelir ve kısırlık giderilir. Damarın kan akımının doğru yöne çevrilmesi ve tıkanan damarın açılması ile spermlerde canlılık olur ve doğru giden kan akımı sayesinde ortaya çıkan infertilite de giderilir.

  VarikoselVarikosel Tedavi
  Varikosel sorunununda tedavide ilk hedef, hastalığa neden olan damarın bağlantısının kesilmesidir. Kesilen bağlantı sonucunda oluşacak kan sızıntısı giderilecektir. Böylelikle sızıntının dindirilmesi ile oluşabilecek ağrı da ortadan kalkacaktır. Yumurtalıklarda meydana gelen bu sorunda kullanılan en önemli tedavi yöntemi cerrahi operasyondur. Cerrahi operasyon ise genel anestezi altında yapılır ve ters yöne doğru yapılan kan akımı engellenir.
  Varikosel eğer kısırlığa yol açamamış ise mikrocerrahi tedavisi uygun görülmektedir. Nedeni ise oluşabilecek kısırlık sorununun önüne geçmektir. Kısırlık sorunu ile başvuran varikosel hastalarında kişilere tük bebek tedavisi önerilir ve ve yanına ek olarak ilaç tedavisi tavsiye edilir]]>